Simolia

Πολιτική προστασίας

Προστασία δεδομένων


Η “Simolia Tiano Titina” δεσμεύεται για την ασφάλεια των OnLine εμπορικών συναλλαγών της και την ακεραιότητα των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας της. Έχει το δικαίωμα να διατηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών και να τα χρησιμοποιεί με γνώμονα την ανάπτυξη και προώθηση των σκοπών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και το ν.2472/1997, ο δε χρήστης έχει τα δικαιώματα (ενημέρωσης, αντίρρησης κλπ.) που περιγράφονται σε αυτόν. Η Scent Of Skin λαμβάνει όλα τα αναγκαία και πρόσφορα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, ώστε όλες οι σχετικές πληροφορίες να είναι ,όσο το δυνατόν, απόρρητες και ασφαλείς .

Όλες δε οι συναλλαγές διέπονται από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις , ιδίως αυτών που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο , τις πωλήσεις εξ αποστάσεως και την προστασία των καταναλωτών (ν. 2251/1994)

Οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών καθώς και τα στοιχεία των OnLine συναλλαγών των χρηστών και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών, μεταφέρονται μέσω ασφαλούς Server και με χρήση τεχνολογίας κρυπτογράφησης, SecureSocketLayering(SSL) .

Όλοι οι παρόντες όροι διέπονται από την κείμενη ελληνική , ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και ερμηνεύονται με βάση τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη, λειτουργούν δε εξειδικεύοντας και συμπληρωματικά προς αυτές. Σε περίπτωση δε που κάποιος εξ αυτών κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος , η ακυρότητα ή ακυρωσία δεν επηρεάζει το κύρος των υπολοίπων.

Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies


Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ένας ιστότοπος τοποθετεί στον προσωπικό σας υπολογιστή, στο τηλέφωνο ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγηση σας στον ιστότοπο αυτό. Τα cookies είναι απαραίτητα για να διευκολύνουν την πλοήγηση και να την κάνουν φιλικότερη και δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας. Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται ως η κύρια μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών που χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπο αυτό, ο «τοπικός χώρος αποθήκευσης» του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser) χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς με τα cookies. Με αυτήν την έννοια, όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα έχουν εφαρμογή και στον «τοπικό χώρο αποθήκευσης».

Τα cookies είναι ένα ουσιώδες κομμάτι του τρόπου λειτουργίας του ιστοτόπου μας. Οι βασικοί στόχοι των cookies μας είναι να βελτιώσουν την εμπειρία πλοήγησής σας. Για παράδειγμα, τα cookies μας βοηθούν να σας αναγνωρίσουμε (εάν είστε εγγεγραμμένος στην ιστοσελίδα μας), να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κλπ.) κατά την διάρκεια της πλοήγησης και σε μελλοντικές επισκέψεις, να διαχειριζόμαστε το καλάθι των αγορών, να σας επιτρέπεται να διεκπεραιώνετε on-line αγορές, κλπ. Οι πληροφορίες που συλλέγονται στα cookies επίσης μας επιτρέπουν να βελτιώσουμε τον ιστότοπο, μέσω των εκτιμήσεων των αριθμών και προτύπων χρήσης, την προσαρμογή του ιστοτόπου στα προσωπικά ενδιαφέροντα του χρήστη, στην βελτίωση της ταχύτητας των αναζητήσεων, κλπ.

Δεν αποθηκεύουμε ευαίσθητες πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης όπως η διεύθυνση σας, ο κωδικός, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, κλπ. στα cookies που χρησιμοποιούμε. Επίσης δεν χρησιμοποιούμε τα cookies για να καθοδηγήσουμε σε διαφήμιση τους χρήστες μας κατά την πλοήγηση ούτε για άλλους διαφημιστικούς σκοπούς, ούτε δικούς μας ούτε τρίτων.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστοτόπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς, με την εξαίρεση αυτών του Google Analytics, οι οποίες χρησιμοποιούνται και διαχειρίζονται από την Google και από εμάς για στατιστικούς σκοπούς, και το cookie Διαδικασίας Ανάλυσης Πληρωμής (Payment Operation Analysis), το οποίο δημιουργείται αποκλειστικά όταν μια αγορά πραγματοποιείται, και αναλύεται από μια εξωτερική εταιρεία με στόχο την προσφορά επαρκών εγγυήσεων σχετικά με τις λειτουργίες πληρωμής που πραγματοποιούνται.

Μπορεί η χρήση των cookies να απενεργοποιηθεί;


Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν, ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν την ρύθμιση, μπορεί να μην να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένα μέρη του ιστοτόπου, μπορεί να προκαλέσει λιγότερο αποτελεσματική πλοήγηση και δεν θα έχετε το πλεονέκτημα ορισμένων υπηρεσιών μας. Εάν προτιμάτε να περιορίσετε, να σταματήσετε ή να σβήσετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο (internet browser). Αν και η παραμετροποίηση του κάθε περιηγητή είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies συνήθως γίνεται στο μενού «Προτιμήσεις» ή «Εργαλεία». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης, συμβουλευτείτε το μενού «Βοήθεια».

Με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων δίνετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα και τα οποία περιγράφονται στη σελίδα που αναφέρεται προηγουμένως.

espa banner
Scroll to Top